Regulamin

Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin jest podstawą prawną normującą zasady korzystania z serwisu internetowego. Właścicielem, sprzedawcą oraz administratorem sklepu internetowego Hetman Jewelry (www.hetmanjewelry.com) z siedzibą firmy: ul. Wspólna 26, 41-200 Sosnowiec, NIP 6442225029 REGON 276209364 jest Małgorzata Hetman. Reprezentantem i przedstawicielem przedsiębiorcy jest Katarzyna Hetman.

Warunkiem korzystania ze strony jest uprzednie zapoznanie się, akceptacja oraz zobowiązanie się użytkownika do należytego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Nazwa i logo są znakami towarowymi będącymi prawną własnością Hetman Jewelry. Artykuły, treści, zdjęcia, grafika (części merytorycznie i graficzne strony internetowej oraz firmy) nie mogą być rozpowszechniane w publikacjach (drukowanych, wizualnych, elektronicznych oraz internetowych) bez wcześniejszej zgody właściciela firmy Hetman Jewelry.

Wszystkie wzory biżuterii Hetman Jewelry podlegają ochronie prawa autorskiego. Wszystkie wzory biżuterii przedstawionej na stronie www.hetmanjewelry.com są własnością firmy Hetman Jewelry Katarzyna Hetman i nie wyraża się zgody na ich powielanie lub kopiowanie.

Produkty wchodzące w skład autorskich kolekcji Hetman Jewelry są produktami nowymi i wolnymi od wad. Każdy z nich ma swój szczegółowy opis w specyfikacji produktu dotyczący wymiarów, materiałów i surowców z jakich został wykonany. Klient, przed dokonaniem zakupu jest zobowiązany do  zapoznania się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi produktu umieszczonymi  w opisie produktu w serwisie www.hetmanjewelry.com. Złożenie zamówienia traktowane jest jako akceptacja wszystkich informacji opisowych całego produktu.

Hetman Jewelry prowadzi sprzedaż biżuterii poprzez sklep internetowy znajdujący się na stronie www.hetmanjewelry.com. Obecnie Hetman Jewelry nie prowadzi sprzedaży w siedzibie przedsiębiorstwa. Odbiór osobisty jest możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu przed złożeniem zamówienia na stronie internetowej.

Warunkiem dokonania zakupów produktów w sklepie internetowym jest wypełnienie formularza zamówienia oraz dokonanie płatności za zamówione produkty za pomocą jednego z wybranych wariantów na stronie Hetman Jewelry. Zamówienia można składać całodobowo. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania należności na rachunku bankowym firmy Hetman Jewelry. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze. Nadanie paczki z zamówionym towarem następuje po pełnym opłaceniu przez klienta złożonego zamówienia. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a produkt ponownie wystawiony do sprzedaży.

Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto, podawane są w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Sprzedawca dostarcza towar klientowi wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jako potwierdzenie zawarcie umowy sprzedaży towarów. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, klient musi wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT. Paragon lub faktura VAT stanowi potwierdzenie zakupu oraz podstawę do zwrotu zakupionego towaru. Klient zobowiązany jest do zachowania dowodu sprzedaży przez okres co najmniej 2 lat od daty zakupu.

Promocje

Wszelkie promocje obejmujące serwis nie łączą się z innymi promocjami. Klient może według swojego wyboru skorzystać z jednej promocji, chyba, że regulamin określonej promocji wyraźnie przewiduje możliwość korzystania z kilku promocji jednocześnie. Sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów, a realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, do wyczerpania się zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży promocyjnej.  Produkty wykonane ze złota nie są objęte promocjami.

Koszty wysyłki i wysyłka

Wysyłka zamówień realizowana jest przez firmę pośredniczącą w dostawie w zależności od wybranego wariantu na stronie zamówienia, w zależności od wybranej opcji od 1 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na koncie. Wysokość kosztu dostarczenia towaru wskazana jest w koszyku podczas składania zamówienia. Firma Hetman Jewelry w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu wysyłki, o czym kupujący zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki pobierany jest tylko raz niezależne od ilości kupionych produktów. Koszty wysyłki krajowej i zagranicznej pokrywa kupujący. Cena przesyłki zagranicznej ustalana jest indywidualnie po wcześniejszym kontakcie z firmą Hetman Jewelry. Koszty zwrotu/wymiany produktu ponosi kupujący.  Jeżeli dostawa nie powiedzie się z powodu podania przez kupującego niewłaściwego lub niepełnego adresu, sprzedający ponowi próbę wysłania produktu na koszt kupującego, jeżeli ten zgodzi się pokryć koszty ponownej wysyłki. Wysyłka produkt nastąpi po otrzymaniu opłaty za ponowną wysyłkę produktu.

Zwroty

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać nowe towary bez wad. Towar podlega reklamacji lub zwrotowi w ciągu 14 dni od daty zakupu. Do zakupu należy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę VAT. Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

Towar zwracany prosimy kierować na adres: Małgorzata Hetman, ul. Wspólna 26/4 41-200 Sosnowiec. Pod tym adresem nie prowadzimy zwrotów osobistych. Jeżeli otrzymany produkt odpowiada opisowi, zwrot produktu dokonywany jest na koszt klienta. Warunki gwarancyjne dla Kupującego są jednoznaczne z przepisami krajowymi.

Zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni- zgodnie z Ustawą
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej”,

Zgodnie z treścią art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest towar wyprodukowany na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. grawerowanie, zmiany parametrów, materiału), według wytycznych klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

Reklamacje

Produkty oferowane na stronie www.hetmanjewelry.com posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 6 miesięcy i jest liczony od daty dostarczenia Produktu do Klienta. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

Zarysowanie biżuterii wynikające z użytkowania produktu oraz starcie się złota z pozłacanej biżuterii nie podlega reklamacji. Biżuteria pozłacana to biżuteria, na którą jest nakładana powłoka galwanizacyjna, która w trakcie użytkowania będzie narażona na ścieranie, jest to naturalny proces w przypadku powyższego przykładu.

Polityka Prywatności

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego Hetman Jewelry.

Sprzedający ma prawo wykorzystać dane kupującego jedynie w ramach zawartej z nim umowy kupna-sprzedaży.

Klient składający zamówienie w sklepie internetowym Hetman Jewelry dobrowolnie wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie oraz przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży oraz do kontaktu w celu finalizacji umowy.

Dane te nie są udostępniane innym podmiotom i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997.

Podczas składania zamówienia w Sklepie, Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy oraz informacji dotyczących formy płatności. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient może również poprosić o wystawienie faktury VAT, zaznaczając odpowiednią opcję na formularzu zamówienia. W przypadku fakturowania transakcji należy podać: numer NIP, nazwę firmy oraz adres siedziby, a w odniesieniu do osób fizycznych – adres zamieszkania.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa, w związku z toczącymi się postępowaniami. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera ze Sklepu, adres e-mail zostanie umieszczony w bazie Sklepu. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera. Gwarantujemy, że bez zgody Klienta nie wysyłamy żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Klient ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy Hetman Jewelry.

Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

Polityka dotycząca wykorzystywania plików cookies (ciasteczek)

Niniejszy rozdział Polityki Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.

I. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

II. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
– rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
-rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji
-utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
-poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
-dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
-poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
-poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
-tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, z których stron serwisu i w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
-tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na klasyfikację Użytkowników Serwisu i dostosowania stron internetowych serwisu do antycypowanych preferencji Użytkowników
f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz jego danych i treści
g. Cookies własne mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

III. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plikówCookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez plikiCookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
    3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.